Klachtenformulier 

Klachtenformulier

Op ons geleverde werk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij streven ernaar om je met een goed gevoel de deur uit te sturen. Mocht je om wat voor reden dan ook niet (helemaal) tevreden zijn, neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Wij gaan dan samen op zoek naar een passende oplossing.

Komen wij er samen niet uit? Ons bedrijf is lid van de brancheorganisatie “ANKO” en is dus ook aangesloten bij “De Geschillencommissie”. Zijn we na onze pogingen om je tevreden te krijgen toch op een punt gekomen dat we er niet uitkomen, dan kunnen we de hulp inroepen van “De geschillencommissie”.

Het aanmelden van je klacht bij de geschillencommissie kan digitaal via de website van de geschillencommissie. Op deze site kan je in het uitsprakenregister zien welke uitspraken zijn gedaan in een zelfde soort geschil als van jou.